Principi

  • Lastavica je udruženje gradjana ne samo iz bivše Jugoslavije.
  • Trudimo se da predstavimo Češkoj republici kulturno bogatstvo svih država bivše Jugoslavije.
  • Stimulišemo ravnopravnost medju ljudima.
  • Trudimo se da uspostavimo saradnju sa svim ljudima dobre volje.
  • Ne interesuje nas politika i ne podržavamo ni jednu političku partiju.
  • Ne podržavamo religiozne organizacije.
  • Uvažavamo i cijenimo sve države nastale raspadom Jugoslavije.
  • Izbjegavamo sve što bi nas moglo razdvajati (neki ljudi, običaji, simboli…)
  • Rat u Jugoslaviji je gotov, a mi ne prihvatamo kolektivnu krivicu; za ratne zločine odgovaraju ratni zločinci, a ne cijeli narodi.
  • Ponosni smo na svoj narod i cijenimo i uvažavamo sve ostale.

Izpod možete da download statut. 

Statut PDF Download Download