Skip to main content

2011 medicinska saradnja

Bosansko-hercegovačka medicinska inicijativa:
Václav Havel – pismo podrške
Dragi prijatelji,
ne bi bilo prigodno da danas oslovim vaš profesionalni ljekarski skup, da nisam u devedesetim godinama bio svjedok tužne sudbine i događaja sa kojima su se suočavali i ljekari zajedno sa ostalim stanovnicima Bosne i Hercegovine. To vrijeme je još uvijek vrlo živo u mom sjećanju. Sa jedne strane sam imao veoma detaljne informacije, od prijatelja od kojih su neki prisutni na ovom skupu danas, a sa druge strane sam bio svjedok bezbroj političkih debata o tome kako riješiti nastalu situaciju. Evropa ima hiljade diplomata i stručnjaka koji su obrazovani na prestižnim univerzitetima. Oni su trebali pratiti stanje i upozoravati na opasnost dok je još bilo vremena. Kada su krenuli tenkovi već je bilo kasno i mi smo se bespomoćno pitali gdje su svi bili i zašto niko nije bio u stanju spriječiti rat.
Uvjeren sam da za vašu struku važi isto što i za političare i diplomate. Ali prepoznati problem na samom početku i riješiti ga u početnoj fazi je vjerovatno najteži mogući zadatak. Kako prepoznati i pripremiti se za nešto što se još nije pokazalo? Kako prepoznati da to što se upravo sad negdje dešava može sa vremenom prerasti u nešto veoma zlokobno? To je vrlo teško. Znamo to kao političari, znate to kao ljekari, znamo to kao građani.
Želim vam da u svojim dijagnozama budete uspješniji nego što smo mi tada bili.
Vaš
Václav Havel
PROGRAM KONKRESA BMI 2011- KLIKNI OVDJE
28.11.2011.
Svečano otvaranje :
08:30 I. Gavrankapetanović, Prof. Dr. (BiH) : Pozdrav i predstavljanje gostiju
08:45 Ž. Komšić (Predsjednik predsjedništva BiH): Pozdrav kongresu
08:52 T. Szunyog, (Ambasador ČR v BiH) : Pozdrav kongresu
09:00 R. Mesihović, Prof. Dr (Ministar Zdravlja FBiH) : Uvod
09:10 Š. Pánek (Prag, ČR) : Kako smo pomagali BiH
09:20 J. Urban (Prag, ČR) : Kako pomoći BiH
09:30 N. Jaganjac, Dr. (WB, Washington) : Organizacija zdravstva u BiH
09:40 V. Čošabić (Prag, ČR) : Saradnja ČR i BiH
09:50 M. Jelčić, Ing ( Prag, ČR) : Projekt štednje struje u KCUS
10:00 S. Sivro, Doc. Dr. (Amsterdam, Holandija): ATLS
10:10 E. Jaganjac. Dr. (Prag, ČR): Projekt pomoći BiH u oblasti traumatologije
Diskusija, pauza. Dekani odlaze na fakultet prijem od 11:00
Prijem u Rektoratu od 13:00
Tražimo mogučnosti saradnje :
10:45 E. Baitl, Dr (Prag, ČR): Univerzitetska bolnica Motol
10:55 S. Němeček. Dr, (Ostrava, ČR): Univerzitetska bolnica Ostrava
11:05 T. Trč, Prof. Dr. (Prag, ČR) : SIKOT 2011 – zaključci
11:15 J. Hoch, Prof Dr. (Prag ČR): Kolorektalní Ca-30 godina iskustva u ČR
11:25 J. Štulík, Prof. Dr. (Prag, ČR) : Povrede kičme
11:35 B. Nakaš, Prim. Dr (Sarajevo, BiH): o.b. Abdulah Nakaš
11:45 F. Gavrankapetanović, Prof Dr. (Sarajevo, BiH): KCUS
Diskusija, pauza.
28.11.2011
Expertní blok:
12:30 M. Ninković, Prof. Dr. (Minhen, SRNJ): Reimplantacija extremiteta
13:00 B. Baškot. Doc. Dr. (Beograd, RS): Nuklearna kardiodijagnostika i interventna
kardiologija
13:20 S. Jaganjac, Doc. Dr. (Hamburg, SRNJ) : Interventna radiologija
13:40 U. Zoranović. Doc. Dr.(Beograd, RS): Rekonstrukcija abdominálně aorte
13:50 Z. Čampara, Doc. Dr (Beograd, RS): Nedoumice u urologiji
14:00 Z. Ilić, Dr. (Prag, ČR): Umjetna oplodnja danas
Diskusija, kraj predavanja za taj dan

15:00 Ručak
Prijem u Ambasadi ČR u Sarajevu za 30 zvanica od 16:30 – 17:30
29.11.2011:
Uvodna predavanja:
08:30 H. Medenčević, Ing. (Prag, ČR): Zdravstvo – misija ili business
08:40 J .Medenčević, Mgr. (Prag, ČR): Ti i ja -koliko respektujemo pacienta?

Sarajevske i češke medicínské specifičnosti:
08:50 M. Hukić, Prof. Dr. (Sarajevo, BiH): Hantavirusi i hemoragijska groznica sa bubreznim sindromom na Balkanskom poluostrvu.
09:00 H. Žutić. Prof. Dr. (Sarajevo, BiH): Tbc u BiH
09:10 N. Koluder, Prof. Dr. (Sarajevo. BiH): Echinoccocus v BiH
09:20 P. Pafko, Prof. Dr (Prag, ČR): Transplantacija pluća
09:40 Z. Crkvenjaš, Prim. Dr. PhD. (Ostrava, ČR): Liječenje opekotina
19:50 D. Jaganjac, Prim. Dr. PhD. (Prag. ČR): Moderna gerijatrija i organizacija specializovanih institucija
10:00 S. Ilić, Dr. (Prag, ČR): Diagnoza i moderno liječenje malignih kožnih oboljenja
10:10 Omerović, Dr. (Sarajevo, BiH): Geladrink u liječenju oboljenja hrskavice
Diskusija, pauza

Urgentna medicina i traumatologija:
10:40 D .Kačarević, Dr (Prag, ČR): PHTLS
10:50 I. Dvořáček, prof. Dr, (Ostrava,ČR) Urgentna medicina u Ostravi
11:00 Z. Schwarz, Dr. (Prag, ČR) : Organizacija hitne pomoci u Pragu
11:10 M. Kutáček, Dr. (Mladá Boleslav, ČR) : Trauma u regionalnoj bolnici
11:20 I. Gavrankapetanović, Prof. Dr.(Sarajevo, BiH) : Organizace traumatologie v BiH.
Diskusija, pauza
29.11.2011.
Expertní blok neuropsihijatrija:
12:00 E. Telalagić, Dr. (Prag, ČR) : Moderna neurologija
12:15 M. Hodjić, Doc. Dr. (Bazel, Švicarska): Liječenje zavisnosti
12:30 L. Oruč, Prof. Dr. (Sarajevo, BiH): Psihijtrijska genetika
12:45 E. Renovica, Ing. (Prag, ČR): Color Association method – nove mogučnosti psihodiagnostike
13:00 J. Medenčević, Mgr. (Prag, ČR) : Da li me neko sluša? Razgovor kao lijek.
Diskusija, pauza
Svečano zatvaranje kongresa
13:30 Ručak
17:30 Obilazak KCUS
19:00 Završna gala večera
Nešto o BMI:
BMI (BiH medicinska inicijativa) je organizacija ljekara porijeklom iz BiH
Tokom ratnih dogadjanja devedesetih godina, veliki broj ljekara je napustio BiH. Rasuli su se po svijetu i uglavnom nastavili raditi ono sto su radili i dotad. Morali su se prilagoditi i naučiti mnogo novih stvari, da bi bili konkurentni u svojim novim radnim sredinama. Stečeno znanje i kontakti su neprocijenivo bogatstvo koje može doprinijeti brzom i kvalitetnom razvoju medicinske nauke u BiH.

o kongres u BMI: Organizator kongresa BMI se mjenja. U 2011 je to bilo udruženje gradjana Lastavica iz Praga u saradnji sa češkom medicinskom dijasporom. Češka delegacija se sastojala od stručnjaka češkog i BiH porijekla. Sarajevo su posjetili dekani dva medicinska fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu i Ostravi, nekoliko profesora medicine iz FN Motol u Pragu, kao i grupe specijalista hirurgije, ortopedije, traumatologije, ginekologije, dermatologije, psihijatrije i kliničke psihologije. Bila je održana serija predavanja, workshopa i sastanaka, sa ciljem da se iznadju mogućnosti ostvarivanja i produbljivanja saradnje.
Gosti predavači su bili istaknuti stručnjaci iz USA, Engleske, Holandije, Njemačke i Švicarske.
Prateće manifestacije: Kongres je pratio i bogat kulturno-umjetnički program. Trodnevnu retrospektivu filmova Lordana Zafranovića , je otvorio autor.
Učesnici kongresa su bile i osobe iz političkog i kulturnog života BiH i ČR.
Sadržaj kongresa:
Hirurški blok:
– Najmodernije svjetske tehnologije u hirurgiji, ortopediji i traumatologiji.
– Moderno liječenje opekotina i organizacija specijalizovanih ustanova
– ATLS u BiH i u ČR
Ginekološki blok:
– Napredak u umjetnoj oplodnji.
Socijalna medicina:
– Preventivna medicina
– Klinička psihologija u praxi
– Moderna gerijatrija i organizacija specijalizovanih ustanova
Razno
– Serija predavanja iz interventne radiologije, dermatologije, neurologije i psihijatrije.
Ciljevi kongresa
– Povezivanje medicinskih fakulteta u Sarajevu i Pragu, kao početak šire medicinske i univerzitetske saradnje medju državama.
– Organizovanje razmjene studenata, ljekara na specijalizaciji i specijalista ČR-BiH, ali i drugih zainteresovanih učesnika.
– Unaprijdjenje saradnje u medicinskoj naučno-izdavačkoj djelatnosti.
– Pokušaj uvodjenja BiH u naučne projekte evropske unije.
Zaključci
Zeljeli smo povezati fakultete u BiH i CR, spojiti bolnice u oblastima u kojim BiH zaostaje i obezbjediti finansirenje te saradnje.
Na kongresu su predstavljeni konkretni medicinski centri u CR sa kojima je obezbjedjena saradnja, predavaci iz BiH i CR su nas upoznali sa specificnosti medicine u BiH i CR, predstavljena je dosadasnja pomoc BiH od strane CR i predstavljene su neke mogucnosti saradnje u oblastima insuficijentnim u BiH, kao sto su:
· Ukupna organizacija zdravstva u BiH
· Organizacija hitne pomoci.
· Organizacija (ukljucujuci ATLS) i snabdjevanje u traumatologiji
· Lijecenje opekotina
· Umjetna oplodnja
· Uspjesni model lijecenja zavisnosti
· Transplantacije tkiva i organa
Sta je ucinjeno?
· Predstavljen je optimalan prijedlog organizacije cjelokupnog zdravstva u BiH.
· Predstavljen je model organizacije hitne pomoci u Pragu, koja je ocijenjena kao najuspjesnija u Evropi.
· Predstavljen je Lastavicin projekat pomoci BiH u traumatologiji i zatrazena neophodna podrska.
· Dekani oba medicinska fakulteta Karlovog univerziteta u Pragu su u Sarajevu podpisali sporazume o saradnji sa medicinskim fakultetom u Sarajevu. U toku narednih par sedmica cemo zajedno odrediti konkretne korake i zatraziti unaprijed dogovorena finansijska sredstva od EU.
· Ponudili smo obuku kadrova za lijecenje opekotina u CR. BiH je jedina zemlja u Evropi koja nemá centar za lijecenje opekotina. Oprema za takav centar kosta oko 3 miliona USD a rad je strahovito psihicku naporan. FBiH je vrlo zainteresovana.
· Predstavili smo i ponudili smo kontakt sa centrima umjetne oplodnje u Pragu.
· Dogovorili smo konkretne stazeve ljekara u CR.
· Primili smo zahtjev BiH da obezbjedimo strucnjake da razviju neke nove procedure u BiH, ukljucujuci transplantacije organa i tkiva.
Zakljucci:
· Organizacija zdravstva u BiH ne omogucava rozvoj i jasnu strategiju unaprijednjenja zdravstva.
· Zdravstvene strukture u BiH su rascjepkane, razlicito odgovorne i zainteresovane za razvoj.
· Politicka i finansijska situacija u BiH je lose i odrazava se na rozvoj zdravstva.
· Jedan od nacina pomoci zdravstvu BiH treba biti usmjeren, finansiran i proveden iz inostranstva u saradnji i na zahtjev BiH ili konkretnih zdravstvenih struktura.
BMI – meeting point
BMI kongres Sarajevo 2011
BMI – Dekanat
BMI – KCUS

BMI ostali ´kulturni dozivljalji
BMI – Bolnica A.Nakaš
MEDIA
http://www.kcus.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=761&Itemid=1
http://www.mhrr.gov.ba/iseljenistvo/aktuelnosti/?id=2404
http://www.source.ba/clanak/641451171149/vijesti/Po%C4%8Deo%20Kongres%20bh.%20medicinske%20inicijative%202011/?ref=ostali
http://drustvoznanja.blogger.ba/arhiva/2011/12/13/3010506
http://www.newsarea.com.ba/newsarea_vijest+M5e1487bfe23.html
http://www.mhrr.gov.ba/Print.aspx?id=2380
http://www.bmi-bh.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=124%3Abih-medicinska-inicijativa-u-sarajevu-28-29112011-&catid=3%3Anewsflash&lang=bs
http://www.idoc.ba/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=serve&ElementId=833402

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close