Skip to main content

Dejan Batrićević, crnogorski ilustrator i grafički dizajner.

Rođen je na Cetinju 1990. godine, đe je završio osnovnu i srednju likovnu školu „Petar Lubarda”. Diplomirao na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, Studijski program Grafički dizajn, a usavršavao se na Akademiji umetnosti u Novome Sadu i Ondokuz Mayıs Univerzitetu u Samsunu (Turska). Od 2017. magistrand je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani

Samostalno i Kolektivno izlagao u zemlji i inostranstvu. Osvojio vise nagrada medju kojima je Prvo mjesto na internacionalnom konkursu za idejno rješenje crnogorskoga paviljona za svjetsku izložbu „Dubai Expo 2020“

✦ Naslov izložbe 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘉𝘪𝘢𝘯𝘤𝘰 𝘕𝘦𝘨𝘳𝘰  više je od naslova koji integriše crno-bijele radove Dejana Batrićevića

Naslovom i izloženim radovima umjetnik jasno određuje estetski i politički stav koji u polju javnog diskusa postiže prijeko (i uvijek) potreban ironijski odnos prema stvarnosti u kojoj se dominantno na konzervativan i dosadan način koriste nacionalni mitovi, djela i ličnosti.

 

vise informacija na

https://www.facebook.com/dejan.batricevic/videos/2530367947056883/

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close